Brittan å jag, del 2

Ja, som jag misstänkte så är det VÄÄÄRLDENS photorelease på Brittans konsert. En photoreleas är ett kontrakt som begränsar hur bilderna får användas. Kontraktet är av den typen att jag faktiskt överväger att inte plåta henne. Mycket handlar om att jag inte får göra merchendise av bilderna och sälja för egen vinning eller att bilderna inte får användas 30 dagar efter att det tagits. Däremot finns det en skön paragraf 4 som jag inte riktigt blir klok på. Här är den Google Translatad:

I förhållandet mellan fotograf och konstnär, fotografier, från början avskapelsen av dessa, skall anses verk ”Made for hire” för Artist. Därför alla rättigheter, titlar och intressen i och till Fotografier och någon produkt som tillverkats eller framställts av dessa skall från och med starten av skapelsen därav Artist enda egendom, utan några krav alls. Utan att begränsa det föregående, konstnär eller hennes företrädare har ensamrätt i hela världen att upphovsrätten något av fotografierna i konstnärens eller sådant utser namn som ägare och dessa författare och för att säkra all förnyelse och utökningar av sådana upphovsrätt. Om det någonsin skulle bestämmas att fotografierna inte fungerar ”Made for hire” Fotograf härmed oåterkalleligen överföringar tillartist eller hennes utsedda alla i hela världen rätt, titel och intresse i och tillsådana fotografier och alla resultat och intäkter, inklusive men inte begränsat till den globala upphovsrätt och upphovsrätt där och denna. Utan att begränsa allmängiltigheten.

av ovanstående, konstnär och hennes företrädare har världsomspännande rätt för all framtid att använda och utnyttja de fotografier, eller någon av dem,på något sätt eller medel nu kända eller hädanefter fram. I samband medsådan användning eller utnyttjande, skall konstnär instruera alla tredje parter att ha råd Fotograf sådan kredit, under förutsättning att Fotograf underlåtenhet att ta emot sådana krediter inte skall anses som ett brott mot detta.

Innbär det här att Brittan har rätt att använda mina bilder hur som helst, inklusive skicka dem till tredje part och ta betalt för det, förutsatt att dom skriver dit mitt namn?  Mmm, vi får se vad som händer. To be continued….